Zaventem aan Zet

 

 

Uitnodiging

Het College van Burgemeester en schepenen nodigt je van harte uit op de afsluitende bijeenkomst van 'Zaventem aan Zet' op woensdag 6 juni van  20 tot 22 uur in de grote vergaderzaal van het CC De Factorij. Tijdens dit afsluitmoment zal de bevoegde schepen van burgerparticipatie Bart Dewandeleer, samen met burgemeester Ingrid Holemans, en geflankeerd door het schepencollege en de gemeentediensten een overzicht geven van de realisaties van de burgerparticipatie in Zaventem.  Misschien nam u deel aan  één van de vele bevragingen, enquêtes en gespreksmomenten waarbij we mensen vroegen naar hun ideeën of suggesties over hun straat, hun wijk en hun deelgemeente. Het ging dan over thema's zoals cultuur, netheid, veiligheid, sociaal beleid, en ruimte voor recreatie. Misschien nam u nog niet deel aan Zaventem aan Zet, maar bent u nu wel benieuwd naar de resultaten van het project. Bij een natje en een droogje laten we graag zien wat er daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Bovendien zullen we op 6 juni tonen hoe we de 'Zaventem aan Zet' -werking willen verder zetten .  

Mis dit moment niet en schrijf je hier in.


Wat ging vooraf  :

Zaventem aan Zet :  drie jaar intense burgerparticipatie in vogelvlucht . U was aan zet !

Via 'Zaventem aan Zet'  werden vele inwoners van Zaventem actief betrokken bij het beleid van onze gemeente. Het is een interactief project waarbij de ideeën van burgers centraal staan. Met  deze nieuwe werkwijze is en de betrokkenheid van de Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid aanzienlijk uitgebreid. Samen met haar diensten heeft het bestuur de belangrijkste voorstellen omgezet in concrete projecten en vernieuwingen. Om dit Zaventem aan Zet -project kracht bij te zetten, introduceerde het bestuur 'wijkovereenkomsten'. Deze bevatten concrete voorstellen voor de eerste 3 thema's en werden eind 2016 ondertekend door het gemeentebestuur, de dorpsraden, de verenigingen en de inwoners van de 4 deelgemeenten.

Tijdens het werkingsjaar 2015 werden twee participatieronden georganiseerd omtrent 'publieke ruimte voor recreatie'. In Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem gaven de burgers aan welke locaties ze het meest geschikt vonden om nieuwe sport- en spelinfrastructuur in te richten. Het betreft het Zeen (Sterrebeek), het Park Liekendael (Woluwe) en de Kersenberg (Nossegem). Bij het onderwerp "de werking van het cultuurcentrum"  werd een algemene inspraakvergadering georganiseerd in het Gemeentehuis. Dit massaal bijgewoond discussiemoment werd voorafgegaan door de verspreiding van een enquête over de culturele werking van het nieuwe CC De Factorij. In het voorjaar van 2016 zetten we het project verder met de 'netheid van de gemeente', opnieuw via aparte vergaderingen in de 4 deelgemeenten en deze keer met ondersteuning van ons afvalbedrijf Interza. In het najaar van 2016 werd het thema 'gemeentelijk sociaal beleid' besproken via dit publiek burgerforum. Er werden drie discussieronden gelanceerd, gericht op tieners, senioren en buurtwerking. In 2017 werkten we rond 'Veiligheid in uw straat' . Daarbij werden 'Wijkcafés' georganiseerd in elke deelgemeente. Op deze wijkcafés vernamen de inwoners ook de resultaten van de enquête die een mooie respons kende. Samen met haar diensten en experten heeft het bestuur de opmerkingen, suggesties en voorstellen vertaald  in concrete projecten van haar veiligheidswerking.

Hoe het verhaal verder loopt ontdekt u op 6 juni om 20 u in het CC De Factorij.

 

 


Zaventem aan Zet ging in 2017 over ' Veiligheid


'In het voorjaar van 2018 worden enerzijds de besluiten rond de campagne 'veiligheid' opgelijst en anderzijds zal het algemeen slot van de 'Zaventem aan zet'-campagne georganiseerd worden. 

 

 De enquête en de wijkcafés :  "Zaventemnaren aan het woord" 

  • De Wijkcafés : wat leeft er in jouw straat?

Het gemeentebestuur wou rechtstreeks in gesprek gaan met de Zaventemnaren over wat er leeft op het gebied van veiligheid in hun straat, wijk of deelgemeente.De mensen werden uitnodigd via alle mogelijke kanalen waaronder advertenties, brieven , emails, website en affiches. De avond werd ingeleid door burgemeester Holemans. In haar presentatie schetste ze de inspanningen die het gemeentebestuur tot nu toe deed op gebied van integrale veiligheid. Schepen De Wandeleer vervolledigde de inleiding met een presentatie over de stand van zaken van de 'Zaz'-campagne. 

Het gemeentebestuur engageerde zich om rekening te houden met de inbreng. Daarom zal het bestuur samen met haar diensten en experten de opmerkingen, suggesties en voorstellen vertalen  in concrete projecten van haar werking. Deze projecten worden op hun beurt teruggekoppeld naar de inwoners. Hier zal je de inleiding van de wijkcafés vinden die werd gegeven om de gesprekken tijdens de gespreksavonden te kaderen en te stimuleren. 

Deze digitale bevraging was een eerste stap in dit 'Zaventem aan Zet'-project rond 'veiligheid' in Zaventem. De antwoorden en resultaten van deze bevraging werden o.a. gebruikt worden als discussiestof tijdens een aantal wijkcafés die we in elke deelgemeente organiseerden in de maand oktober. In deze enquête stond jouw mening of idee over veiligheid in Zaventem centraal. Er waren geen juiste of foute antwoorden op de vragen die in deze vragenlijst werden gesteld. Belangrijk om weten is dat alle antwoorden strikt vertrouwelijk zijn behadeld en volledig anoniem verwerkt werden. De enquête was eesvriendelijk opgesteld , invullen duurde slechts een paar minuten. Er was uiteraard ruimte voor ruimere bijdragen. De enquête werd afgesloten op 1 december 2017. De veiligheidsdiensten zullen de conclusies koppelen aan de verslagen van de wijkcafés.

 

Een globale nota wordt in voorjaar van 2018 aan het college voorgelegd. Het college zal op zijn beurt terugkoppelen met de gepaste beleidsacties voor de zomer van 2018. 


Wil je weten wat voorafging in voorjaar 2016 en in 2015?

Klik hieronder op de links.