Gemeenteraadscommissies overzicht

Ter info: de commissievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraden zijn openbaar.

 • Raadscommissie juni 2018

Agenda gezamenlijke commissie Openbare Werken - Informatica & Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams Karakter - Algemene milieuproblematiek op 20 juni om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integratie op 21 juni om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 21 juni om 20u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie mei 2018

Agenda commissie Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Integratie op dinsdag 22 mei 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams Karakter, Algemene milieuproblematiek op donderdag 24 mei om 18u45, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Financiën, Jeugd & Wijkwerking op donderdag 24 mei om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie april 2018

Agenda commissie Patrimoniumbeheer op dinsdag 17 april, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

Agenda commissie IVMEP op dinsdag 17 april, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

Agenda commissie ROGI op woensdag 18 april, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie maart 2018

Agenda commissie Openbare werken - Informatica op donderdag 22 maart, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie februari 2018

Agenda commissie van de Fractievoorzitters op woensdag 21 februari

Agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking donderdag 22 februari , raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integrate  op donderdag 22 februari , raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Sociale zaken - Burgerzaken op donderdag 22 februari , raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

 

 • Raadscommissie januari 2018:

Agenda commissie Sociale zaken - Burgerzaken op woensdag 24 januari om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op woensdag 24 januari om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams Karakter - Algemene Milieuproblematiek op woensdag 24 januari om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37 

 • Raadscommissie december 2017:

Agenda commissie Patrimoniumbeheer (Technische Dienst) op maandag 11 december om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Openbare Werken - Informatica op maandag 11 december om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op dinsdag 12 december om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda gezamenlijke commissie Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams Karakter - Algemene Milieuproblematiek en agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op dinsdag 12 december om 20u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie november 2017:

Agenda commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integrate op dinsdag 21 november om 18u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op dinsdag 21 november om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op dinsdag 21 november om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie oktober 2017:

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op maandag 16 oktober om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Werk, Openbaar vervoer, Duurzame mobiliteitsplanning, Coördinatie bedrijvenzones, Sociaal Overleg, Publiciteit, desbetreffend straatmeubilair en Intercommunaal waterbeleid op dinsdag 17 oktober, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie september 2017:

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op woensdag 20 september om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda commissie Sociale Zaken - Burgerzaken op donderdag 21 september om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie juni 2017:

Agenda commissie Werk, Openbaar vervoer, Duurzame mobiliteitsplanning, Coördinatie bedrijvenzones, Sociaal Overleg, Publiciteit, desbetreffend straatmeubilair en Intercommunaal waterbeleid op dinsdag 20 juni om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37


Agenda commissie Onderwijs, Cultuur & Toerisme op dinsdag 20 juni om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie Openbare Werken & Informatica op donderdag 22 juni om 18u15, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie Ruimtelijke Ordeningen, Grondbeleid & Integratie op donderdag 22 juni om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie Financiën, Jeugd & Wijkwerking op donderdag 22 juni om 20u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

 • Raadscommissie mei 2017:

Agenda gezamenlijke commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integratie/ Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams karakter - Algemene milieuproblematiek/ Openbare Werken - Informatica op dinsdag 16 mei om 18u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op dinsdag 16 mei om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op woensdag 17 mei om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda commissie OWIn op donderdad 18 mei om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 • Raadscommissie april 2017:

Agenda gezamenlijke commissie Openbare Werken - Informatica/ Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 20 april 2017 om 19u, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem

 

Agenda commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 20 april om 20u, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem

 • Raadscommissie maart 2017:

Agenda raadscommissie SOVAM op 21 maart 2017 om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda raadscommissie PaTD op 23 maart om 19u, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

 • Raadscommissie februari 2017:

Agenda raadscommissie OWIn op 16 februari 2017 om 19u, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56.

 • Raadscommissie januari 2017:

Agenda raadscommissie SoBuEc op 17 januari 2017 om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

Agenda gezamenlijke commissie OWIn/SOVAM op 19 januari 2017 om 18u30, vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

 • Raadscommissie december 2016 :

Agenda raadscommissie IVMEP op 12 december 2016 om 19u30, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda raadscommissie SOVAM op 13 december 2016 om 19u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda raadscommissie ROGI op 13 december 2016 om 20u, raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

 

Agenda raadscommissie PaTD op 15 december 2016 om 18u45, Vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

 

Agenda raadscommissie OWIn op 15 december 2016 om 19u15, Vergaderzaal Techniche Dienst, Steenokkerzeelstraat 56


Ter verduidelijking:

 

 

 

Commissie Openbare Werken :  op donderdag 17 november om 18.30u , site grondgebiedszaken, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 

Commissie Integrale Veiligheid ( Politie ) : op donderdag  17 november  om 19.30u , politiecommissariaat , Hoogstraat 20

agenda

 

 

Gezamenlijke Commissie Ruimtelijke Ordening /Financiën : op maandag 14 november 2016 om 20.00u , gemeentehuis Diegemstraat 37

 

agenda

 

 

 

 

 • Raadscommissie oktober 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op volgende commissie:

Commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 19 oktober om 19u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

 • Raadscommissie september 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op volgende commissie's:

Commissie Openbare Werken - Informatica op 20 september om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 20 september om 20u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integratie op 21 september om 19u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Onderwijs - Cultuur - Toerisme op 22 september om 19u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op 22 september om 19u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

 • Raadscommissie juni 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op volgende commissie's:

Commissie Openbare Werken - Informatica op 20 juni om 19u in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 

Commissie Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams Karakter - Algemene Milieuproblematiek op 20 juni om 19u45 in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 

Commissie Onderwijs - Cultuur - Toerisme op 22 juni om 19u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Integrale Veiligheid - Mobiliteit - Economie - Personeel op 23 juni om 19u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 23 juni om 20u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 • Raadscommissie mei 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op volgende commissie's:

Commissie Openbare Werken - Informatica op 23 mei om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Financiën - Jeugd - Wijkwerking op 23 mei om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Commissie Sociale Zaken - Burgerzaken op 26 mei om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 • Raadscommissie april 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op volgende commissie's:

Commissie Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid - Integratie op 19 april om 19u in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda


Commissie Patrimoniumbeheer (Technische Dienst) op 19 april om 19u30 in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda


Commissie Sport - Ontwikkelingssamenwerking - Vlaams Karakter - Algemene Milieuproblematiek op 21 april om 19u in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda


Commissie Openbare Werken - Informatica op 21 april om 20u in de vergaderzaal van de Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 • Raadscommissie maart 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Grondbeleid en Integratie  op 15 maart  om 19u30 in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 • Raadscommissie februari 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Openbare Werken en Informatica op dinsdag 23 februari om 19u in de Raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de gezamenlijke commissie Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams karakter en Algemene milieuproblematiek en Financiën, Jeugd en Wijkwerking op woensdag 24 februari 2016 om 18u45 in de Collegezaal gemeentehuis, Diegemstraat 37.

agenda

 • Raadscommissie januari 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Sociale Zaken en Burgerzaken op dinsdag 19 januari om 19u in de Collegezaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 • Raadscommissies december 2015

Raadscommissie 7 december 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Integrale Veiligheid, Mobiliteit, Economie en Personeel op maandag 7 december om 19u in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Raadscommissie 8 december 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Grondbeleid op dinsdag 8 december om 19u30 in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Raadscommissie 10 december 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de gezamenlijke commissie Cultuur, Onderwijs en Toerisme / Sociale Zaken en Burgerzaken op donderdag 10 december om 18u in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de gezamenlijke commissie Financiën, Jeugd en Wijkwerking / Openbare Werken en Informatica / Patrimoniumbeheer / Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams karakter en Algemene milieuproblematiek op donderdag 10 december om 19u in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

 

 • Raadscommissies november 2015

Raadscommissie 18 november 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Integrale Veiligheid en politie op woensdag 18 november om 18u30 in de vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda


Raadscommissie 19 november 2015
Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Onderwijs op donderdag 19 november om 18u30 in de vergaderzaal Technische Dienst, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 

 • Raadscommissies oktober 2015

Raadscommissie 20 oktober 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Ruimtelijke Ordening op dinsdag 20 oktober om 18u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37

agenda

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Financiën op dinsdag 20 oktober om 19u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37

agenda

 

Raadscommissie 22 oktober 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Openbare Werken op donderdag 22 oktober om 18u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37

agenda

 

 • Raadscommissies september 2015

Raadscommissie 21 september 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Financiën op maandag 21 september in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37

agenda


Raadscommissie 22 september 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Ruimtelijke Ordening op dinsdag 22 september in de vergaderzaal Technische Dienst, Zaventem, Steenokkerzeelstraat 56

agenda

 

Raadscommissie 23 september 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Integrale Veiligheid op woensdag 23 september in de Raadzaal van het gemeentehuis van Zaventem, Diegemstraat 37

agenda

 • Raadscommissies juni 2015

Raadscommissie 18 juni 2015

WIJZIGING LOCATIE!!

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie mobiliteit op donderdag 18 juni in de vergaderzaal Technische Dienst, Zaventem, Steenokkerzeelstraat 56.

agenda

 

 

Raadscommissie 17 juni 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie sport op woensdag 17 juni om 18u30 in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37

agenda

 

Raadscommissie 16 juni 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie ruimtelijke ordening, huisvesting en grondbeleid op dinsdag 16 juni om 18u30 in het Gemeenschapscentrum 'De maalderij' ( Walenhof 17 in 1933 Sterrebeek )

agenda

 

Raadscommissie 15 juni 2015 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op maandag 15 juni 2015 om 20u30 voor de vergadering van de commissie onderwijs , cultuur, toerisme in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37.

 

agenda

 

Raadscommissie 3 juni 2015 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op woensdag 3 juni 2015 om 19u00 voor de vergadering van de commissie 'Integrale veiligheid' in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37.

 

agenda

 

 • Raadscommissie mei 2015:


Wij hebben de eer u uit te nodigen op donderdag 21 mei om 19u30 voor de vergadering van de gezamenlijke commissie 'Openbare Werken en Milieuproblematiek' in de vergaderzaal van de technische dienst in de Steenokkerzeelstraat 56.

 

agenda

 • Raadscommissie april 2015 :

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op dinsdag 21 april om 18u30 voor de vergadering van de gezamenlijke commissie 'ruimtelijke ordening, huisvesting en grondbeleid in de vergaderzaal van de technische dienst in de Steenokkerzeelstraat 56.


Agenda

 

 

 • Agenda raadscommissie maart 2015 :

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gezamenlijke commissie Openbare Werken – Mobiliteit in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37 op 25 maart om 19.00u.


 

Agenda  : Commissiezitting op 25 maart  openbare werken - mobiliteit - technische diensten om 19 uur

 

 

 • raadscommissie Februari 2015 :

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gezamenlijke commissie Openbare Werken – Mobiliteit in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37 op dinsdag 24 februari om 19.00u.

Agenda : Wegenwerken N2/R22 te Sint-Stevens-Woluwe • raadscommissie januari 2015 :

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gezamenlijke commissie  Openbare Werken – Milieu - Mobiliteit – Sport – Jeugd in de Raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37 op woensdag 21 januari 2015 om 19.00 uur.

 Agenda : Sterrebeek – Herinrichtingsplan Het Zeen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)


 

 

 • Agenda raadscommissies december 2014:
 • 15 december 2014 commissie ruimtelijke ordening agenda
 • 15 december 2014 commissie financiën/ openbare werken agenda
 • 16 december 2014 Commissie cultuur/sociale zaken/sport/jeugd/burgerzaken agenda
 • 17 december 2014 commissie integrale veiligheid agenda
 • 18 december 2014 commissie financiën/wijkwerking agenda

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de commissie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Grondbeleid op dinsdag 8 december om 19u30 in de raadzaal gemeentehuis, Diegemstraat 37

agenda

Raadscommissie oktober 2016

 

Agenda:

 

-51- POLITIE

 

CAD 01.

Aankoop van 2 motorfietsen voor de Politie Zaventem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - CAD/2016/277/POL/933

Aankoop van 2 snelle interventiemotoren, dewelke volledig uitgerust zijn voor politiedoeleinden en voor polyvalent gebruik zullen ingezet worden door de politie.

de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 38.016,53 excl. btw of 46.000,00 incl. 21% btw;

Contact

Openingsuren

Ma
08u-12u en 13u-16u
Di
08u-12u en 13u-16u
Wo
08u-12u en 13u-16u
Do
08u-12u en 13u-16u
Vr
08u-12u en 13u-16u

Openingsuren

Ma
08u-12u en 13u-16u
Di
08u-12u en 13u-16u
Wo
08u-12u en 13u-16u
Do
08u-12u en 13u-16u
Vr
08u-12u en 13u-16u