Zaventem pilootgemeente in European Energy Award

European Energy Award Team Zaventem
ZAVENTEM - De gemeente Zaventem wordt voor de komende 4 jaar pilootgemeente in het European Energy Award (EEA) traject. Dankzij Europese subsidies wordt Zaventem samen met Leuven, Hasselt, Asse, Lanaken en Lommel gedurende de looptijd van dit Europees project begeleid door een adviseur van Bond Beter Leefmilieu (BBL).


Vandaag zijn er in Vlaanderen weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de doelstelling in het burgemeestersconvenant te bereiken: een reductie van 20% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente (referentiejaar: 2011). De bedoeling van dit pilootproject is een verdieping en aanscherping van het huidige klimaatbeleid bij de betrokken lokale besturen, door middel van een door Europa ontwikkeld kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee kan de gemeente waar nodig haar koers bijsturen in de richting van deze doelstellingen en de daadwerkelijke implementatie van de plannen. Op die manier wordt ook de basis gelegd voor de eventuele intekening op het vernieuwde burgemeestersconvenant 2030.


De eerste stap in dit verhaal werd afgelopen week gezet: de oprichting van een intern EEA-team. Alle relevante diensten en betrokken mandatarissen zijn vertegenwoordigd in deze stuurgroep en zullen op regelmatige basis samenkomen om het lokale klimaatbeleid te monitoren, bij te sturen en er zowel intern als extern intensief rond te communiceren.

 

 

1500 gecertificeerde besturen in Europa

Het EEA-programma bestaat al meer dan 25 jaar en kent meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten over heel Europa. Door middel van extern advies - in Vlaanderen door BBL - en onafhankelijke controle zorgt het programma voor een grote stimulans om lokale klimaatplannen ook effectief te implementeren. Bovendien kan er dankzij dit systeem ingezet worden op ervaringsuitwisseling en kennisdeling met Europese koplopers in klimaatbeleid. Een evaluatie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toonde aan dat EEA-gemeenten tot 40% meer CO2 besparen dan andere gemeenten en dat de stijging in nieuwe hernieuwbare energie dubbel zo groot is.

 

 

Een award

De EEA geeft een beeld van het engagement van de gemeente door een score te geven aan de maatregelen en acties die een gemeente zelf opzet. Terwijl de CO2 -reductiecijfers de uiteindelijke impact van het beleid weergeven, maakt de EEA ons duidelijk hoe goed het gevoerde implementatieproces is. Als er na 4 jaar een goede score wordt behaald en de externe audit draait positief uit, dan komt de gemeente in aanmerking voor de Europese Award.

 

 

 

 

 

 

EEAburgemeestersconvenant logo

Contact

Openingsuren

Ma
08u30-12u en 13u-16u
Di
08u30-12u en 13u-16u
Wo
08u30-12u en 13u-16u
Do
08u30-12u en 13u-16u
Vr
08u30-12u en 13u-16u