Doe je mee fonds

Algemeen

 • Ben je nog geen 18 jaar en woon je in Zaventem?
 • Wil je graag deelnemen aan een culturele, sportieve of jeugdactiviteit georganiseerd door een vereniging (aangesloten bij een Zaventemse adviesraad) of door de gemeentelijke diensten, maar vormt de prijs een probleem?
 • Hebben je ouders een beperkt inkomen?

Dan kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het 'Doe je mee-fonds'!

 

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Kosten van inschrijving voor een activiteit of activiteitenreeks (vb. jaarlijks lidgeld)
 • Kosten voor deelname aan een bijzondere activiteit (vb. kampen of stage)
 • Kosten voor deelname aan een éénmalige activiteit in verenigingsverband (vb. aankoop ticket, toegangsprijs,…)

 

 

Voorwaarden en tussenkomst


Categorieën deelnemers (inkomensstatuut)

Maximale betoelaging per kind per kalenderjaar

° Gerechtigden op het leefloon of equivalent met inbegrip van de vrijstelling voor  socio-professionele integratie

 

200 EUR

° Gerechtigden van een Omnio-statuut, toegekend door een mutualiteit

° Gerechtigden van een verhoogde tegemoetkoming toegekend door een mutualiteit

 

150 EUR

° Gerechtigden van een verhoogde tegemoetkoming toegekend door een kinderbijslagfonds

° Gerechtigden die na vonnis van de rechtbank in collectieve schuldbemiddeling zijn

° Gerechtigden die in een sociaal-economische begeleiding zijn bij het OCMW (budgetbeheer)

 

100 EUR


Opgelet!: Attesten voor de terugbetaling van de mutualiteit (het ziekenfonds) kunnen door de organisator van een activiteit afgeleverd worden voor het bedrag dat de deelnemer daadwerkelijk aan de organisatie betaald heeft, tussenkomst van het Doe je mee-fonds dus niet inbegrepen!
Aanvraag


De aanvraagdocumenten kan je opvragen bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en bij het OCMW of hieronder downloaden. Opgelet je moet de aanvraag indienen (met bijhorende attesten) vóór de activiteit start en je mag geen betaling verrichten vóór jouw dossier goedgekeurd wordt.

 

Stappenplan:

 1. De deelnemer vult formulier 1 in en zorgt voor het nodige attest (bijvoorbeeld van OCMW).
 2. De deelnemer gaat vervolgens met formulier 2 naar de organisator die de gegevens van de activiteit invult.
 3. De deelnemer moet al deze documenten afgeven aan de sociale dienst of vrijetijdsdienst (sport-, jeugd- of cultuurdienst).
 4. De integratiedienst bekijkt alle dossiers alvorens deze goed te keuren.
 5. Na goedkeuring krijgt de aanvrager een brief en kan er ingeschreven worden voor de activiteit (eventueel betaalt de deelnemer nog resterend bedrag indien de toelage voor dat kalenderjaar opgebruikt is). Als de aanvraag niet werd goedgekeurd, krijgt men hiervan ook bericht met de reden.Documenten


 

Meer informatie


Met vragen kan u terecht bij één van de volgende diensten:

 

 

Contact


Openingsuren

Ma
08u-12u en 13u-16u
Di
08u-12u en 13u-16u
Wo
08u-12u en 13u-16u
Do
08u-12u en 13u-16u
Vr
08u-12u en 13u-16u

Openingsuren

Ma
08u-12u en 13u-16u
Di
08u-12u en 13u-16u
Wo
08u-12u en 13u-16u
Do
08u-12u en 13u-16u
Vr
08u-12u en 13u-16u

Openingsuren

Ma
09u-12u
Di
09u-12u
Wo
09u-12u
Do
09u-12u
Vr
09u-12u