Integratiedienst

Sinds september 2014 werkt de integratiedienst aan de bevordering  van gelijke van kansen voor alle inwoners van Zaventem. Dit gebeurt door projecten op te zetten die de contacten en samenwerkingen stimuleren. Deze dienst probeert het samenleven in diversiteit te verbeteren in nauwe samenwerking met andere gemeentelijke diensten (intern) alsook met externe partnerorganisaties.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze werking? Lees onze online nieuwbrief