Belastingreglementen

Belasting op het afleveren van administratieve stukken - publicatie 31/12/14

 

Belasting op het bouwen en verbouwen (aanpassing aanslagjaren 2016-2019) GR 21/11/2016 - publicatie 1/12/2016

 

Belasting op de omgevingsvergunning-aanslagjaren 2017-2019 - publicatie 22/12/2016

 

Belasting op de tijdelijke bezetting van de openbare weg - publicatie 31/12/14

 

Contante belasting op het onderhouden en rein houden van het openbaar en privaat domein en op onrechtmatig geplaatste terrassen en antennes. Aanslagjaren 2017-2019 - publicatie 22/12/2016

 

Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen-gemeente Zaventem.  Aanslagjaren 2017-2019 - publicatie 22/12/2016

 

Heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen-gemeente Zaventem. Aanslagjaren 2017-2019. - publicatie 30/12/2016

 

Reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand in de gemeente Zaventem en de heffing op leegstaande woningen en gebouwen-aanslagjaren 2017-2019.   publicatie 23/12/2016

 

Contante belasting op het weghalen en bewaren van gevonden goederen en voertuigen die het verkeer hinderen - publicatie 5/1/15

 

Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Aanslagjaren 2017-2019. - publicatie 22/12/2016

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - publicatie 31/12/14

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (2016-2019) GR 14/12/2015 - publicatie 24/12/15

 

Belasting op plaatsrecht op de openbare markt en wegenis - publicatie 31/12/14

 

Belasting op ambulante activiteiten - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de aanvragen van milieuvergunningen klasse 1 en klasse 2, op de meldingen van milieuvergunningen klasse 3 en andere - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de aanplakkingen - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de afgifte van stedenbouwkundige informatie(2016-2019 aanpassing) GR 25/04/2016 - publicatie 29/04/2016

 

Belasting op de bewaarplaatsen voor motorvoertuigen uitgebaat op het grondgebied van de gemeente - publicatie 31/12/14

 

Belasting op de drijfkracht - publicatie 31/12/14

 

Belasting op de kermis - en andere openbare vermakelijkheidsinrichtingen - publicatie 5/1/15

 

Belasting op begraving en bijzetting zonder concessie en uitstrooiing op de strooiweide voor niet-inwoners  - publicatie 31/12/14


Belasting op ontgravingen, het gebruik van een wachtkelder en het openen en sluiten van grafkelders  - publicatie 31/12/14


Belasting op de vaste en mobiele constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame - publicatie 31/12/14

 

Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst en of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - publicatie 5/1/2015

 

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 2017-2019 GR 21/11/2016 - publicatie 01/12/2016

 

Belasting op opslagplaatsen voor schroot en op de autowrakken  - publicatie 31/12/14

 

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (2017-2019) - GR 24/10/2016 - publicatie 1/12/2016

 

Verblijfsbelasting-aanslagjaren 2017-2019.   publicatie 23/12/2016

 

Belasting op verkavelingsaanvragen (2016-2019) - GR 14/12/2015- publicatie 24/12/2015

 

Belasting op de valse alarmoproepen - publicatie 5/1/2015

 

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk-aanslagjaren 2017-2019. - publicatie 22/12/2016

 

Contact

Openingsuren

Ma
08u30-12u
Di
08u30-12u
Wo
08u30-12u en 13u30-15u30
Do
08u30-12u
Vr
08u30-12u