Belastingreglementen

Belasting op het afleveren van administratieve stukken (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 31/12/14

 

Belasting op het bouwen en verbouwen (aanpassing aanslagjaren 2016-2019) GR 21/11/2016 - publicatie 1/12/2016

 

Belasting op de omgevingsvergunning (AJ 2018-2019)- GR 18/12/2017 - publicatie 5/1/2018

 

Belasting op de tijdelijke bezetting van de openbare weg (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014-  publicatie 31/12/14

 

Contante belasting op het onderhouden en rein houden van het openbaar en privaat domein en op onrechtmatig geplaatste terrassen en antennes. Aanslagjaren 2017-2019 - GR 19/12/2016 - publicatie 22/12/2016

 

Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen-gemeente Zaventem.  Aanslagjaren 2017-2019 - GR 19/12/2016 - publicatie 22/12/2016

 

Heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen-gemeente Zaventem. Aanslagjaren 2017-2019. - GR 19/12/2016 - publicatie 30/12/2016

 

Reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand in de gemeente Zaventem en de heffing op leegstaande woningen en gebouwen-aanslagjaren 2018-2019. GR 18/12/2017 -  publicatie 5/1/2018

 

Contante belasting op het weghalen en bewaren van gevonden goederen en voertuigen die het verkeer hinderen (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/15

 

Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Aanslagjaren 2017-2019. - GR 19/12/2016 - publicatie 22/12/2016

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (AJ 2018-2019) - GR 18/12/2017 - publicatie 5/1/2018

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (AJ 2016-2019) GR 14/12/2015 - publicatie 24/12/15

 

Contantbelasting op openbare markten  (AJ 2018-2019) - GR 18/12/2017 - publicatie 5/1/2018

 

Belasting op ambulante activiteiten (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de aanvragen van milieuvergunningen klasse 1 en klasse 2, op de meldingen van milieuvergunningen klasse 3 en andere (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de aanplakkingen (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/15

 

Belasting op de afgifte van stedenbouwkundige informatie(AJ 2016-2019 aanpassing)-  GR 25/04/2016 - publicatie 29/04/2016

 

Belasting op de bewaarplaatsen voor motorvoertuigen uitgebaat op het grondgebied van de gemeente (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 31/12/14

 

Belasting op de drijfkracht (AJ 2017-2019)- GR 27/11/2017 - publicatie 01/12/2017

 

Belasting op de kermis - en andere openbare vermakelijkheidsinrichtingen (AJ 2015-2019)- GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/15

 

Belasting op begraving en bijzetting zonder concessie en uitstrooiing op de strooiweide voor niet-inwoners (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 31/12/14


Belasting op ontgravingen, het gebruik van een wachtkelder en het openen en sluiten van grafkelders  (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 31/12/14


Belasting op vaste en mobiele reclameconstructies (AJ 2018-2019) - GR 18/12/2017 - publicatie 5/1/2018

 

Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst en of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/2015

 

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 2017-2019 GR 21/11/2016 - publicatie 01/12/2016

 

Belasting op opslagplaatsen voor schroot en op de autowrakken  (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 31/12/14

 

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (2017-2019) - GR 24/10/2016 - publicatie 1/12/2016

 

Verblijfsbelasting aanpassing  (AJ 2018-2019) -  GR 26/02/2018 - publicatie 7/3/2018

 

Belasting op verkavelingsaanvragen (AJ 2016-2019) - GR 14/12/2015- publicatie 24/12/2015

 

Belasting op de valse alarmoproepen (AJ 2015-2019) - GR 22/12/2014 - publicatie 5/1/2015

 

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk-aanslagjaren 2017-2019. GR 19/12/2016 - publicatie 22/12/2016

 

Contact

Openingsuren

Ma
08u30-12u
Di
08u30-12u
Wo
08u30-12u en 13u30-15u30
Do
08u30-12u
Vr
08u30-12u