Retributies

- Retributie op de gemeentelijke taken i.v.m. uitzettingen - publicatie

- Retributie op de gemeentelijke begraafplaatsen - publicatie 19/10/2017

- Retributie op het betalend parkeren en op het parkeren in een blauwe zone - publicatie 31/12/2014

- Retributie op prestaties van gemeentepersoneel en het uitvoeren van werken voor derden - publicatie

- Retributie op het aanrekenen van kosten bij aangetekende ingebrekestelling bij inning achterstallige niet-fiscale vorderingen - publicatie

- Retributie op afgifte van rijbewijzen - publicatie

- Retributie op gemeentelijke administratieve sancties - publicatie

- Retributie op het ter beschikkingstellen van signalisatiemateriaal bij parkeerverbod - publicatie

- Retributie op de terugvordering van elektriciteitsverbruik van kermiskramen - publicatie

- Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - publicatie 21/11/2016

- Retributie op de aanbieding van computerlessen - publicatie

- Retributie op het remgeld van avondtoezicht, woensdagnamiddagtoezicht en schoolvakanties - publicatie

- Retributie op de tussenkomst van ouders in Franse lessen - publicatie

- Retributie op de tussenkomst van ouders in leerlingenvervoer - publicatie

- Retributie op de tussenkomst van ouders in schoolmaaltijden - publicatie 26/09/2016

- Retributie op de inschrijvingsgelden van de gemeentelijke muziekacademie - publicatie

- Retributie op de inschrijvingsgelden van de afdeling Beeldende Kunsten - publicatie

- Retributie op de sponsoring voor de musicals - publicatie 16/04/2018

- Retributie op de vertelselkens - publicatie

- Retributie op de verhuur van het auditorium - publicatie 25/2/14

- Retributie op de verkoop van toeristische folders - publicatie

- Retributie op de toegangsgelden van de gemeentelijke sporthallen - publicatie

- Retributie op het gebruik van het gemeentelijk zwembad door het publiek - publicatie

- Retributie op het inrichten van lessen aquagym - publicatie

- Retributie op het invoeren van de begeleiderspas en de sorrypas voor zwembadgebruikers - publicatie

- Retributie op de verkoop van afgeschreven boeken van de openbare bibliotheek - publicatie

- Retributie op de inschrijvings- en leengelden van de openbare bibliotheek - publicatie 31/05/2017

- Retributie op de invordering van ontvangsten voor het gemeentelijk kinderdagverblijf  - publicatie 30/11/2014

- Retributie op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen  - publicatie

- Retributie op de stage beeldende kunst 26/8-28/8/14 - publicatie 22/07/2014

- Retributie op de inschrijvingsgelden mini-academie - publicatie 5/7/2014

- Retributie op de uitlening van gemeentelijk materiaal - publicatie 19/10/2017

- Retributie op de wandeltochten cultuur - publicatie 14/09/2015

- Retributie op de verhuur van de Snuifmolen - publicatie 16/09/2016

- Retributie op het kleuterzwemmen - publicatie

- Retributie op de seniorengym - publicatie

- Retributie op de partyrobics - publicatie

- Retributie op yoga voor de senioren - publicatie 17/04/2018

- Retributie op de multimove - publicatie

- Retributie op de eetbonnen van Pop@Park - publicatie 07/07/2017

- Retributie op de organisatie van lessen Taiji - publicatie 17/04/2018

- Retributie op de start to run - publicatie 17/04/2018

- Retributie op de verhuur van de raadzaal Diegemstraat - publicatie

- Retributie op de verhuur van pastorij Woluwe - publicatie

- Retributie op nieuwjaarsconcert - publicatie

- Retributie op het weghalen en bewaren gevonden goederen en voertuigen - publicatie 31/12/2014

- Retributie op het onderhouden en rein houden van openbaar domein - publicatie 31/12/2014

- Retributie op afgifte afschrift en/of inzage van stedenbouwkundige documenten en plannen en fotokopies - publicatie 21/11/2016

- Retributie op de Week van de Smaak Cultuur - Publicatie 07/10/2015

- Retributie op spelotheek Zaventem - Publicatie 07/06/2016

- Retributie- en gebruiksreglement Cultuurcentrum De Factorij - Publicatie 04/12/2017

- Retributie voor de organisatie van computercursussen voor personen vanaf 55 jaar - Publicatie 12/04/2017

- Retributie op Start to Golf - Publicatie 12/04/2017

- Retributie op Kubbtornooi - Publicatie 12/04/2017

- Retributie op het vaststellen tarieven tickets seizoen 2018-2019 - De Factorij - Publicatie 16/05/2018

- Retributie op de prijzen techniek voor De Factorij - publicatie 12/04/2017

- Retributie op de tarieven (en huishoudelijk reglement) voor gebruik gemeentelijke sporthallen (Zaventem & SSW) - puliciatie 19/04/2017

- Retributie op de tarieven (en huishoudelijk reglement) naar aanleiding gebruik schoolsporthal GBS nr.1 - Publicatie 08/05/2017

- Opheffen bibliotheekreglement en goedkeuring retributiereglement - publicatie 31/05/2017

- Ticketprijzen CC De Factorij - Deel II - Publicatie 07/07/2017

- Prijzen drank vergaderzalen CC De Factorij - Publicatie 07/07/2017

- Retributiereglement op de organisatie van de workshop - Maak je eigen kortfilm - Publicatie 19/10/2017

- Retributie voor het uitlenen van digitale flitstoestellen aan de politiezone Herent-Kortenberg - Publicatie 13/11/2017

- Retributiereglement sponsoring vrijtijdsbrochure 2018 - Publicatie 16/04/2018

- Retributie- en gebruiksreglement voor het ter beschikking stellen de culturele infrastructuur, de Maalderij, Hoeve Nothengem, Mariadal en Snuifmolen - Publicatie 16/04/2018

- Huishoudelijk en retributiereglement Vrije Tijd - Publicatie 10/07/2018

Contact

Openingsuren

Ma
08u30-12u
Di
08u30-12u
Wo
08u30-12u en 13u30-15u30
Do
08u30-12u
Vr
08u30-12u

Openingsuren

Ma
08u-12u
Di
08u-12u
Wo
08u-12u en 12u30-16u
Do
08u-12u
Vr
08u-12u