Vergunningen

Aanvraag nieuw omgevingsproject in Zaventem!

Op 1 Januari 2018 schakeldenen alle Vlaamse gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stegenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. 

De aanvraag van een omgevingsproject (= vroegere stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning) gaat over:

  • stedenbouwkundige handelingen en/of het uitbaten van activiteiten of inrichtingen die risico's of hinder met zich meebrengen

Daarnaast is het ook mogelijk om:

Uitzonderingen:

Via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je een aanvraag digitaal indienen. Zowel burgers als architecten kunnen hun omgevingsproject digitaal aanvragen, dit is de meest eenvoudige manier. Met behulp van een internetverbinding, een eID-kaartlezer of een token kan je op elk moment een aanvraagdossier samenstellen en indienen. De procedure verloopt volledig digitaal, van aanvraag tot beslissing. 

 

U kunt gebruik maken van de snelinvoer als het gaat om werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw, zonder wijzigingen aan de constructie, wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of wijzigen van de hoofdfunctie. Dit is een beknopte versie van het loket dat werd ontworpen om eenvoudige werken sneller en eenvoudiger te kunnen ingeven. Wanneer je een dossier aanmaakt via de snelinvoer, moet je de aanvraag in één keer afwerken en indienen.

 

Uitgebreide omgevingsprojecten worden via het algemene omgevingsloket ingediend. Bij de samenstelling van een aanvraag moeten de dossierstukken volgens het normenboek van het omgevingsloket worden opgemaakt. Een project in samenwerking met een architect moet ten allen tijde digitaal worden ingediend. Het is mogelijk om na te gaan of de medewerking van een architect al dan niet verplicht is. 

 

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor:

  • werken zonder verplichte medewerking van een architect
  • IIOA's van klasse 3

Formulieren

 

Een digitale aanvraag kan voorbereid worden aan de hand van volgende formulieren, een analoge aanvraag wordt in 4-voud ingediend gebruik makend van volgende formulieren

 

Omgevingsproject

Melding

Omgevingsproject voor het verkavelen van gronden

Bijlagen

Aanvraag stedenbouwkundig attest 


Afschrift bouwplannen opvragen

Indien de gemeente Zaventem (dienst Ruimtelijke Ordening) in het bezit is van bouwplannen van een woning/gebouw kan u voor privé-doeleinden deze opvragen onder bepaalde voorwaarden. Indien u de plannen wenst van een goed waarvan u eigenaar bent, kan u de plannen opvragen mits het toevoegen van een schriftelijk bewijs van eigendom. Aan derden kan er slechts een afschrift worden toegestaan indien ze beschikken over de toestemming van de architect of diens erfgenamen. Bouwplannen zijn namelijk auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. 

 

Indien u een afschrift van bouwplannen wenst op te vragen dient u eerst na te vragen indien er bouwplannen aanwezig zijn. U kan dit navragen via mail (ruimtelijke.ordening@zaventem.be) of bij een bezoek aan ons loket (donderdag 17-19.30 uur - vrijdag 8-12 uur). Indien er plannen aanwezig zijn kan u langskomen op afspraak of tijdens het loket om na te gaan welke plannen u wenst op te vragen. De kostprijs van een kopie van een bouwplan bedraagt 10 euro. Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de dienst Ruimtelijke Ordening. 

 

 

Contact

Openingsuren

Do
17u-19u30
Vr
08u-12u

Ma-do voormiddag op afspraak