Sport voor kleuters

Sportactiviteiten voor kleuters

 

Kleutersportkampen

De sportdienst van Zaventem organiseert ieder jaar meerdere kleutersportkampen tijdens de schoolvakanties. Meer informatie kan je terugvinden onder het sportief vakantieaanbod.Sportclubs met aanbod voor kleuters

Meerdere sportclubs en -verenigingen hebben een sportaanbod voor kleuters:Multimove

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkels. Plezierbeleving staat hierbij centraal, maar door het belang van een brede motorische ontwikkeling te onderstrepen, kan dit de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.


 
Multimove in de sporthal

 

Multimove in het zwembad

 

Tijdens deze sessies, die in samenwerking met vzw Sportlief georganiseerd worden, staat watergewenning centraal en krijgen de kleuters notie van elementaire zwembewegingen (pijlen, drijven, crawlen, op buik en rug, zich behelpen, ...).

 

Praktische informatie:

 

Sportlief
 

 

Afgelopen activiteiten

 

Kijk ik fietsKleuterhappening