Spelotheek Zaventem

spelotheeklogo


Spelotheek

 

 

Wat ?


De spelotheek is een uitleencentrum voor speelgoed, net zoals je in de bibliotheek boeken kunt lenen.

 

In het kader van de strijd tegen de kinderarmoede heeft de Gemeente geïnvesteerd in speelgoed dat via de spelotheek ter beschikking gesteld wordt van onze kinderen van 0 tot 9 jaar. Het betreft kwalitatief en duurzaam speelgoed met het oog op beweging, ontwikkeling van fijne motoriek, bevorderen van fantasie, stimuleren van denk- en leerontwikkeling.

 

Een groep enthousiaste vrijwilligers uit onze Gemeente zorgt voor het onthaal, het uitlenen en terugnemen van het speelgoed. Het beheer, het opslaan en het onderhoud er van nemen zij ook ter harte.

 

De spelotheek staat onder de leiding van de Schepen van Sociale Zaken en Welzijn en wordt gecoördineerd door de Dienst Burger- en Sociale zaken.

 

Terug naar boven

 

Waar?


De spelotheek is gevestigd:

Administratief centrum Zaventem

Vijverstraat 14

1930 ZAVENTEM

 

Terug naar boven

 

Voorwaarden


Om speelgoed uit te lenen moet je lid worden van de spelotheek. Het lidmaatschap is één jaar geldig.

 

De volgende personen kunnen lid worden van de spelotheek:

 

  • Inwoners ingeschreven in het bevolkings, vreemdelingen-, wacht- of verblijfsregister van de gemeente Zaventem;

  • Personeelsleden van de gemeente, het OCMW, de politie en het cultureel centrum van Zaventem;

  • Vrijwilligers van de bibliotheek.

 

Het lidgeld bedraagt 5 € per jaar tenzij anders vermeld in het retributiereglement.

 

Bij de inschrijving, alsook bij elk bezoek, dient elk kind vergezeld te zijn van een ouder of een meerderjarige begeleider en dient de lidkaart voorgelegd te worden aan een vrijwilliger met dienst.

 

Er mag maximaal tegelijkertijd 2 stuks per ontlener en maximaal 5 stukken per adres worden ontleend.

 

De uitleenperiode voor een speelgoedartikel bedraagt maximaal 4 weken.

 

Terug naar boven

 

Wanneer?


De spelotheek is open:

  • Eerste en derde donderdag van de maand: van 17u00 tot 19u00;

  • Elke woensdag van 13u30 tot 15u30.

     

Terug naar boven

 

Huishoudelijk reglement en retributiereglement


Het huishoudelijk reglement van de spelotheek werd ter zitting van 2 mei 2016 door het Schepencollege goedgekeurd.


Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen.

klik hier om het retributiereglement te lezen


 

Terug naar boven

 

Website


De lezer kan zich via de website registreren. Hij vindt er verdere informatie zoals de catalogus van het speelgoed. Spelen die uitgeleend zijn kunnen via de website gereserveerd worden.


www.spelotheekzaventem.be