Werken in Eversestraat, Eenenboomlaan, Tiendeschuurveld en Lange Wagenstraat.

In deze straten worden vanaf 22 mei tot 07 juli nieuwe drinkwaterleidingen in de berm of in het voetpad gelegd. Tegelijk worden de huisaansluitingen vernieuwd.

 

De werken zullen in 2 fasen verlopen.

In eerste fase zal in het gedeelte van de Eversestraat tussen de Eenenboomlaan en de Lange Wagenstraat éénrichtingsverkeer worden toegepast in de rijrichting van Eenboomnlaan naar Lange Wagenstraat.  De werken starten ter hoogte van de Eenenboomlaan en gaan tot aan Lange Wagenstraat en nadien werkt men aan de andere kant in de richting van de Eenenboomlaan.

In een tweede fase wordt er gewerkt vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de Lange Wagenstraat en wordt dit gedeelte in éénrichting geplaatst in deze rijrichting.

Geen omleiding

Een omleiding is niet van toepassing vermits geen van de betrokken straten volledig wordt afgesloten.  Tiendeschuurveld blijft steeds bereikbaar via Eenenboomlaan en Lange Wagenstraat.

Voor meer info kan u contact opnemen met de dienst openbare werken in de Steenokkerzeelstraat 56 via 02 725 03 80 of via ow@zaventem.be

 

Overzicht nieuws