Nieuwe verkeerssituatie schoolomgeving Zaventem centrum

Nieuwe verkeerssituatie schoolomgeving Zaventem centrum

Vanaf september zal de verkeerssituatie in de ruime schoolomgeving in Zaventem centrum rond de Spoorwegstraat, Hoogstraat, Steenokkerzeelstraat, Watertorenlaan, Parklaan, Van Dijcklaan, Imbroekstraat, Landbouwstraat en Zeven Tommen grondig wijzigen.

Er wordt gedurende 2 maand een verkeersopstelling op proef geplaatst. De proefopstelling start op woensdag 13/09/2017 en eindigt op vrijdag 27/10/2017. Het hoofddoel van de proefopstelling in deze zone is van de schoolomgeving een veiligere plek te maken voor voetgangers en fietsers. We beschouwen hen als belangrijke en prioritaire weggebruikers en willen hen meer en veilige bewegingsruimte geven. Dit uitgangspunt is het belangrijkste besluit dat uit de twee 'LaMA' werksessies  (Laboratoria Mobiele Alternatieven)  is gerezen. Deze werksessies werden gehouden met buurtbewoners, leraars, schooldirecties en mobiliteitsexperten. Grondig onderzoek en uitdieping van de mogelijkheden hebben geleid tot de proefopstelling in deze testzone.

  • Hier vindt u een circulatie- en signalisatieplan in kaartvorm met een overzicht van de nieuwe situatie. 
  • Hier zal u een animatiefilmpje vinden over de proefopstelling. Het filmpje werd samengesteld door een vrijwilliger (Luc Picard) van de LaMA-werksessies.
  • Tevens hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst :
  1. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst op het kruispunt van de Watertorenlaan met de Parklaan / Van Dijcklaan (N262).  Het is verboden om op minder dan 20m voor het verkeerslicht te parkeren met een voertuig dat hoger is dan 1,65 meter.
  2. De Steenokkerzeelstraat wordt een éénrichtingsstraat vanaf Zeven Tommen naar en tot aan de Watertorenlaan. In de Steenokkerzeelstraat vanaf Zeven Tommen tot net voor de Landbouwstraat (t.h.v. de inrit van de loodsen van de technische diensten) wordt geadviseerd om rechts op de rijbaan te parkeren.
  3. In de Hoogstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij uitsluitend van de Imbroekstraat naar de Parklaan mag worden gereden. In de Hoogstraat tussen de verkeerslichten met de Parklaan en de inrit van de 'Aldi' blijft tweerichtingsverkeer gelden.
  4. In de testzone wordt voor de fietsers een fietspad op de baan gemarkeerd met onderbroken wegmarkeringen. Parkeren of stilstaan op onderbroken wegmarkering is verboden.

Opgelet :  Alle opgesomde maatregelen zijn pas van kracht vanaf 13 september.

 

Reacties en evaluatie

Tijdens deze proefperiode zal de test grondig geëvalueerd worden door de mobiliteitsexperten, de verkeerspolitie, de scholen, de buurtbewoners en andere geïnteresseerden. In concreto krijgt iedereen, tot en met maandag 16 oktober 2017, de kans om via de gemeentelijke mobiliteits- en duurzaamheidsdienst suggesties en bevindingen te geven. De opmerkingen zullen eind oktober gebundeld en geanalyseerd worden om daarna de gepaste besluiten te nemen. Uit deze evaluatie zal eveneens blijken welke delen van de proefopstelling efficiënt zijn en welke al dan niet vatbaar zijn voor verlenging.

Reacties kunnen gestuurd worden naar de mobiliteitsdienst via email op mobiliteit@zaventem.be of via brief naar het Gemeentebestuur Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem.

 

Overzicht nieuws