Mark Vanlombeek overleden

Het gemeentebestuur van Zaventem is diep getroffen door het overlijden van Mark Vanlombeek gewezen gemeenteraadslid in Zaventem,  VRT-sportjournalist en VTM-woordvoerder. In de eerste plaats gaan onze gedachten natuurlijk uit naar zijn weduwe, kinderen, kleinkinderen en familie. We bieden dan ook onze oprechte deelneming aan en we wensen hen veel sterkte toe tijdens deze moeilijke momenten. Het gemeentebestuur van Zaventem wenst haar waardering en dank uit te drukken voor Marc zijn inzet als gemeenteraadslid en gedreven lid van het verenigingsleven.We zullen Marc vooral herinneren als een sterke persoonlijkheid die op een hartverwarmende en positieve manier omging met de mensen in zijn sociocultureel en zijn politiek engagement in Sterrebeek in het bijzonder en in Zaventem in het algemeen.

 

Er werd afscheid genomen van Mark op 10 maart 2018 om 10 uur in de aula van het crematorium 'Hofheide' in de Jennekensstraat 5 in 3221 Nieuwrode. Online condoleren kan via www.vangrunderbeek-scherens.be . Het is met een droef gemoed maar met goede herinneringen dat we afscheid nemen van onze alom gewaardeerde collega.

 

Met innige deelneming,  

het college van Burgemeester en Schepenen namens de Gemeenteraad van Zaventem.

Overzicht nieuws