Jongeren van 16 en 17 mogen stemmen bij Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats. Na Malta, Duitsland en Oostenrijk is België het vierde Europese land waar zestien- en zeventienjarigen kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

De beslissingen die op Europees niveau genomen worden, hebben vaak impact op de toekomst van jongeren. Denk maar aan thema's zoals klimaat en mobiliteit. Daarom wil de regering dat ook jongeren hun stem kunnen laten horen. 

Voorwaarden voor inschrijving

  • je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente
  • je bent minstens 14 jaar op het moment van je aanvraag
  • je bent minstens 16 jaar op het moment van de verkiezingen
  • je bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de mogelijkheid voor de burger om te stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar, vernietigd in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt in haar arrest duidelijk de mogelijkheid van de uitbreiding van het kiesrecht naar 16- en 17-jarigen maar vernietigt de voorafgaande registratieplicht. Daarom werd de online registratietool buiten gebruik gesteld. Dat geldt ook voor de analoge registratieprocedure in steden en gemeenten.

Er wordt onderzocht hoe het stemrecht voor 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen zal vormgeven worden in het licht van dit arrest. Wanneer hier meer nieuws over is, zullen we u hierover informeren.

Meer info: https://verkiezingen.fgov.be