GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)

 • De Gecoro is een verplichte adviesraad en heeft als doel het behoud, de verbetering, de onderbouwing en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.
 • De GECORO adviseert onder meer:
  • bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • over de ontwerpen van stedenbouwkundige verordeningen
  • over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelingsaanvragen en alle andere vragen over ruimtelijke ordening die aan de commissie worden voorgelegd
 • Het college, de gemeenteraad, de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar hebben een initiatiefrecht om een advies te vragen.
 • Ook de commissie en haar leden hebben een eigen initiatiefrecht.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij: bruno.depondt@zaventem.be