Kille Meutel Vogelvrienden

Onze huismussenwerkgroep bekommert zich hoofdzakelijk over het welzijn en de gepaste biotoopcondities van de huismus, de huiszwaluw, de geelgors en de braamsluiper. Samen met de milieudienst, jeugddienst, basisscholen en wandelclub de Parkrienden, Sterrebeek 2000 en NP werken we sensibiliseringsacties uit.

Doelgroep

Vogelliefhebbers

Sociale media

Voorzitter

Franz Pieters

Tel.
0478 55 34 59

Ondervoorzitter

Oswald Vanhaelen

Tel.
0474 44 51 12