Rijbewijs: hoe aanvragen, vernieuwen of uitbreiden

Aanvragen / vernieuwen / uitbreiden : maak een afspraak

Afhalen : maak een afspraak

Het rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het rijbewijs is tien jaar geldig.

Procedure

Uw rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Na 7 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan het onthaal Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Als foto op identiteitskaart niet meer gelijkend is: 1 recente pasfoto
    In het gemeentehuis staat een fotocabine.
  • Eventueel aanvraagformulier van examencentrum
  • Voorlopig of vorig rijbewijs
  • Bij verlies of diefstal: attest van de Belgische politie
  • Eventueel voor categorie C en D: medisch attest

Kostprijs

€ 25 te betalen bij de aanvraag ( bancontact of cash, geen kredietkaart )