STERREBEEK2000 vzw

STERREBEEK 2000 vzw is een politiek onafhankelijke vereniging en drukkingsgroep met belangstelling voor levenskwaliteit en duurzaamheid. Meer bepaald werken wij rond ruimtelijke ordening & erfgoed, mobiliteit, een groene omgeving, betaalbaar wonen, samenleven met de nationale luchthaven, solidariteit en gastvrij Vlaams. We organiseren infoavonden, bezoeken en wandelingen rond deze aandachtspunten. We communiceren onze standpunten en info via ons ledenblad, website, mail, facebook en pers.

Doelgroep

Iedereen met een hart voor Sterrebeek

Sociale media

Voorzitter

Luc Caluwaerts

Tel.
0468 17 88 57