Sportraad

  • De sportraad verstrekt adviezen aan de gemeentelijke overheid, bevordert het overleg tussen de plaatselijke sportverenigingen, stimuleert en coördineert allerlei initiatieven op sportgebied.
  • Bestaat uit vertegenwoordigers van de Zaventemse sportverenigingen.
  • Maandelijks worden er bestuursvergaderingen georganiseerd.
  • De algemene vergadering van de sportraad bestaat uit zo goed als alle Zaventemse sportverenigingen.
  • Binnen een bepaalde sector of infrastructuur worden ook sectorraden opgestart met de sportclubs in functie van een beter communicatie en samenwerking. Zo bestaat er een sectorraad voor ‘Sporthal Zaventem’, ‘Zwembad De Motte’, ‘Tennisclubs’ en ‘Voetbalclubs’.
  • De bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en vergaderingen van de sectorraden zijn terug te vinden website van Sportraad Zaventem.
  • Het bestuur van de sportraad wordt om de 6 jaar opnieuw verkozen. Kandidaturen voor de volgende 6 jaar (2027-2032) mogen doorgegeven worden aan de sportdienst via sport@zaventem.be.

Meer info