Aangifte - Belasting Parkeerplaatsen

Wie op het grondgebied van de gemeente één of meerdere parkeerplaatsen voor motorvoertuigen uitbaat, moet daarvoor een belasting betalen. Hiervoor dien je een aangifte in.

Parkeerplaatsen waarop een belasting wordt geheven, zijn:

  • garages voor parkeren van motorvoertuigen met minstens 11 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen
  • alle andere overdekte ruimten gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen met minstens 11 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen
  • openluchtruimten voor parkeren van motorvoertuigen met minstens 11 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen.

Elke belastingplichtige moet ten laatste op de 20e dag van de maand per bewaarplaats voor motorvoertuigen een afzonderlijke aangifte indienen.

Meer weten?

Raadpleeg de tarieven en het reglement op:
https://www.zaventem.be/belasting-op-bewaarplaatsen-voor-motorvoertuigen-uitgebaat-op-grondgebied-van-de-gemeente-aanpassing

Door op de knop 'Start aanvraag' te klikken geef je toestemming dat je gegevens worden opgevraagd en een dossier in de backoffice wordt aangemaakt om de verwerking ervan te kunnen uitvoeren.

Start aangifte - Belasting Parkeerplaatsen