Aanpassing aan belastingreglementen n.a.v. invoering wet tot invoering wetboek van minnelijke en gedwongen invordering

Datum bekendmaking woensdag 20 februari 2019
Datum besluit zondag 17 februari 2019

Aanpassing aan belastingreglementen naar aanleiding van de invoering van de wet tot invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van 13/04/2019 en de wijziging van art. 11 van het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ('invorderingsdecreet') door het programmadecreet van 20/12/2019 bij de begroting 2020, welke in werking is getreden op 1/01/2020.

Dit heeft betrekking op belastingreglementen gestemd in de gemeenteraad van 28/05/2019 en 25/11/2019.