Aanpassingspremie

Ouderen wonen vaak graag zo lang mogelijk thuis. De inrichting van hun woning kan daarbij een aantal aanpassingen vereisen. Ook voor personen met een fysieke beperking kan het nodig zijn dat er een aantal aanpassingen gebeuren in de woning om het gemakkelijker te maken voor hen om zich te verplaatsen in de woning en efficiënt gebruik te kunnen maken van alles wat er in de woning voorzien is om te koken, te plassen, te wassen,… 

Het kan bijvoorbeeld handig zijn dat er in deze gevallen een inloopdouche geplaatst wordt, steungrepen aangebracht worden op bepaalde plaatsen, rolluiken geautomatiseerd worden, een traplift wordt geplaatst, de woning rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt via hellende vlakken, bredere deuren, …

Zo zijn er onder meer bij de provincie en de Vlaamse Overheid in bepaalde gevallen premies mogelijk voor: