Drankvergunning

Alle (toekomstige) uitbaters van reizende of occasionele drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, …) en vaste horecazaken die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken.

Voorwaarden

Wanneer je een drankvergunning aanvraagt, moet je voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Zo mag je niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. Elke actieve zaakvoerder moet daarom een uittreksel strafregister van het 'type (596.1-8) slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen.

  • Ben je gedomicilieerd in Zaventem? Dan kan je dit document aanvragen bij de gemeente Zaventem.
  • Woon je niet in Zaventem? Dan kan je dit aanvragen bij het gemeentebestuur waar je gedomicilieerd bent. Kies bij je aanvraag voor het type uittreksel ‘model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (596.1)'.

Indien je als zaakvoerder niet voor de dagelijkse leiding instaat, dan moet je een uitbater aanstellen of in dienst nemen.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Meer weten?

Het reglement kan je nalezen op onze website: https://www.zaventem.be/start-een-horecazaak.

Hoe aanvragen?

Klik op onderstaande knop zodat dienst Economie met jou contact kan opnemen.

Neem contact met dienst Economie voor de aanvraag.