Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Een tijdelijk parkeerverbod aanvragen om werken uit te voeren aan je woonst (plaatsen van een container, plaatsen van een stelling, ...), voor een verhuis, .... heet officieel een "toelating tot inname van de openbare weg". Meer informatie op de website van de Politie Zaventem.

Het aanvraagformulier kan je bekomen op het politiecommissariaat of hier downloaden Aanvraagformulier tijdelijk parkeerverbod - Politie Zaventem

Je bezorgt dit duidelijk en volledig ingevuld aanvraagformulier tijdig (minstens 10 dagen op voorhand) aan de politie, waarna de aanvraag wordt onderzocht. Het ingevulde formulier mag je afgeven bij de Lokale Politie Zaventem - Hoogstraat 20 in 1930 Zaventem - of bezorgen per e-mail: pz.zaventem.verkeer@police.belgium.eu. Na onderzoek, neemt men contact op.

De vergunning wordt eveneens afgehaald op bij de Politie Zaventem (elke werkdag tussen 7u30 en 20u30). Hiervoor wordt een kost aangerekend van 5 €, onmiddellijk te betalen bij het de afhaling van de goedkeuring (enkel betaling met bancontact mogelijk!)

Met deze vergunning gaat u de nodige parkeerverbodsborden afhalen bij de technische diensten van de gemeente (Logistiek en magazijn):  Steenokkerzeelstraat 56 in 1930 Zaventem. Openingsuren maandag tot donderdag van 9u00 tot 11u30 en van 12u30 tot 15u00, op vrijdag tussen 9u00 en 11u30.

De verkeersborden met parkeerverbod moeten 3 dagen voor het ingaan van het verbod geplaatst worden. Begin-en eindmoment (datum en uur) moeten duidelijk zichtbaar aangebracht worden op het onderbord.

De lokale politie telefonisch (02/719 10 10) verwittigen na het plaatsen van de borden (en voor het ingaan van het aangevraagde verbod) is verplicht. De politie controleert of de signalisatie volledig en juist werd opgesteld (begin parkeerverbod: pijl naar boven, einde parkeerverbod: pijl naar beneden). Pas na controle door de politie, kan de plaatsing als wettelijk beschouwd worden.Wanneer de politie niet wordt verwittigd kan juiste plaatsing niet worden gecontroleerd en kan tegen eventuele foutparkeerders niet worden opgetreden. Wanneer er tijdens de voorafgaandelijke controle door politie wordt vastgesteld dat er op dat moment een voertuig geparkeerd staat op de bewuste plaats, dan zal dat voertuig later - bij het in voege gaan van het parkeerverbod - NIET verwijderd worden, tenzij op kosten en risico van de aanvrager van het parkeerverbod.

Naderhand (na de 'tijdelijke bezetting')  neemt u de borden weg en zorgt u dat de verkeersborden zo snel mogelijk terug naar de technische diensten van de gemeente gebracht worden.

Gemeentelijke belasting (zie reglement voor volledige details) is apart te betalen. Hiervoor ontvangt u een betalingsuitnodiging.

Voor het plaatsen van een kraan of hoogtewerker is er eerst een toelating nodig van Brussels Airport Compagny en Belgocontrol, aan te vragen via servitudes@brusselsairport.be EN urba@belgocontrol.be

Bij noodherstelling (bijvoorbeeld dak, glasbraak, ...) met bezetting van de openbare weg neemt u telefonisch contact op met commissaris Vuylsteke, bij afwezigheid met de Officier van Wacht. Voor meer inlichtingen mag u steeds contact opnemen met politieinspecteur Stroobants of politiecommissaris Vuylsteke.

Aanvraag parkeerverbod - Politie Zaventem - Hoogstraat 20 - 1930 Zaventem - telefoon 02 719 10 10 - pz.zaventem.verkeer@police.belgium.eu