Aanvraag vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Vanaf 7 februari 2024 dienen alle stedenbouwkundige inlichtingen aangevraagd te worden via het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kan je je aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: je kan een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn,
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en
  • er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro excl. BTW aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Retributiereglement

Consulteer hier het gemeentelijk retributiereglement.