Aanvullend Reglement - snelheidsbeperking tot 30km/u Grote Daalstraat, Leuvensesteenweg, Ring R0 en H. Henneaulaan

Datum bekendmaking woensdag 18 januari 2023
Datum besluit maandag 16 januari 2023
Datum zitting maandag 16 januari 2023