Galerie de kwartcirkel

De Kwartcirkel is een plaats waar verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten.