Gemeentelijke adoptiepremie

De gemeente kent een gemeentelijke adoptiepremie.

Voorwaarden

De personen die een kind adopteren in zoverre dat het kind geen wettig kind van één van de adoptanten is. Eén van de adoptanten moet tenminste 12 maanden zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zaventem, op datum van de adoptie.

Let wel: uw recht op de adoptiepremie verjaart 1 jaar na de adoptiedatum.

Procedure

U dient hiervoor een schriftelijke aanvraagformulier, dat u wordt toegestuurd door de dienst bevolking te zenden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs

Het bedrag van de premie per geadopteerd kind bedraagt € 65.