ANPR-camera's - Vragen en antwoorden

Op deze pagina beantwoorden we de meest voorkomende vragen i.v.m. de invoering van de ANPR-zonebewaking. We voegen regelmatig nieuwe vragen toe. Hou deze pagina dus zeker in het oog!

Wat betekent ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’?

Volgens de wegcode omvat plaatselijk verkeer:

 • voertuigen van bewoners en hun bezoekers
 • voertuigen voor levering
 • voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
 • voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt
 • prioritaire voertuigen
 • fietsers
 • ruiters

Een straat of zone voorbehouden voor plaatselijk verkeer wordt aangeduid door middel van een C3 bord met onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

Wij passen deze maatregel toe in woonstraten en woonwijken waar doorgaand verkeer ongewenst is. Dit bevordert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de betrokken straten en wijken.

Als je door de betrokken straat of zone rijdt zonder dat je daar een bestemming hebt, maar enkel omdat dit je reisweg inkort of om een file te vermijden, dan bega je een overtreding en riskeer je een boete. Als je in de straat of zone betrokken raakt bij een verkeersongeval, loop je bovendien het risico deels of volledig aansprakelijk te worden gesteld.

Als je door de betrokken straat of zone rijdt om in de straat zelf of binnen de zone iemand te bezoeken, dan ben je plaatselijk verkeer. Dit is wel toegestaan.

Wat is een ANPR-camera?

ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ of automatische nummerplaatherkenning. ANPR-camera’s zijn slimme camera’s die nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen kunnen lezen. Met hun optische leesapparatuur zetten deze camera’s een foto om in gegevens. Die gegevens worden gebruikt om, indien nodig, vaststellingen te doen en een boete op te leggen.

Hoe werkt de zonebewaking met ANPR-camera’s?

Technisch gezien bestaat het systeem uit slimme ANPR-camera’s en een onderliggend handhavingsplatform. De camera’s bewaken de doorrijtijd van elk voertuig en registreren de overtreders. Hierdoor kunnen we onze woonstraten en woonwijken beschermen tegen doorgaand verkeer en de naleving van de zones voor plaatselijk verkeer afdwingen.

Een ANPR-camera leest elk kenteken bij het voorbijrijden van een camera. Het systeem meet vervolgens de doorrijtijd. Dit is de tijd tussen het voorbijrijden van de camera aan het begin van de straat of zone en de camera aan het einde van de straat of zone. Op basis van die doorrijtijd detecteert het systeem of een voertuig al dan niet plaatselijk verkeer is:

 • Voertuigen die een bestemming in de straat of zone hebben, zijn plaatselijk verkeer. Dit blijft uiteraard toegestaan.
  Voorbeeld: een voertuig rijdt de straat of zone binnen om er iemand te bezoeken.
 • Voertuigen die de straat gebruiken als doorgangsweg, zijn geen plaatselijk verkeer. Van deze ‘doorrijders’ wordt de nummerplaat in het camerasysteem opgeslagen. Zij vinden een paar dagen later een GAS-boete in de brievenbus.
  Voorbeeld: een voertuig rijdt in één keer van de ene camera naar de andere.

Wat is de ‘doorrijtijd’?

De doorrijtijd is de tijd tussen het voorbijrijden van de camera aan het begin van een straat of zone en het voorbijrijden van de camera aan het einde van dezelfde straat of zone.

Waarom kiezen we voor ANPR-camera’s?

Onze gemeente wordt al jaren geteisterd door sluipverkeer in woonwijken en woonstraten. Dit gaat vaak gepaard met een overdreven snelheid. De resultaten van de mobiliteitsbevraging van Zaventem aan Zet bevestigen heel duidelijk dat onze inwoners sluipverkeer als één van de belangrijkste mobiliteitsproblemen ervaren.

Aanvankelijk werden maatregelen zoals éénrichtingsverkeer en knippen voorgesteld om het sluipverkeer aan te pakken. Maar dat ging voor de betrokken inwoners te ver. De afstand en tijd om om te rijden zou te lang worden.

Daarom kiezen we nu voor alternatieve oplossingen. In een eerste fase voerden we in een aantal straten 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' en een snelheidsbeperking tot 30 km/u in. In een tweede fase zullen we ANPR-camera’s plaatsen.

Het gebruik van ANPR-camera’s heeft een aantal voordelen:

 • Er zijn geen fysieke barrières nodig.
 • De straten blijven toegankelijk voor hulpdiensten en inwoners.
 • De leefbaarheid en de verkeersveiligheid gaan erop vooruit.

Zijn de ANPR-camera’s een tijdelijke of een definitieve oplossing?

Het gaat om vaste installaties die het sluipverkeer definitief moet weren.

Waar komen de ANPR-camera’s?

Het college van burgemeester en schepenen heeft de goedkeuring gegeven voor zonebewaking met ANPR-camera’s in de volgende zones:

 • Kleine Daalstraat en Molenbergdreef (Zaventem)
 • Van Espenlaan en Guldendelle (Nossegem)
 • J. B. Devlemincklaan (Zaventem)
 • Pastoor Vandereyckenlaan (Sterrebeek)
 • Kleinenbergstraat (Sint-Stevens-Woluwe)

Meer details vind je op onze pagina Zones met ANPR-camera's

Hoe ziet de planning eruit voor de zone 'Kleine Daalstraat en Molenbergdreef'?

 1. Testfase: in maart starten we met een testfase. Tijdens deze fase evalueren we de werking van de camera’s en onze verwerking van de overtredingen. Je wordt nog niet beboet.
 2. Aanvragen bewonersvergunning: enkel als je in deze zone gedomicilieerd bent, kan je momenteel al een bewonersvergunning aanvragen. Je hebt daarvoor een bewonersbrief ontvangen met alle nodige informatie. 
  • We raden je aan om een bewonersvergunning aan te vragen via ons digitaal formulier. Zo kunnen we een snellere verwerking garanderen.
  • Als je liever een papieren aanvraag indient, vind je een papieren versie van het formulier als bijlage bij de bewonersbrief. 
 3. Ingebruikname ANPR-camera's: begin mei nemen we de ANPR-camera’s officieel in gebruik. Vanaf dan kan je beboet worden. 

Hoe ziet de planning eruit voor de andere zones?

 1. Voorbereidingen gestart: in de andere zones zijn we begonnen met de voorbereidingen en de plaatsing van de infrastructuur voor de ANPR-camera’s. In een aantal zones voerden we ook al de maatregel ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en/of een snelheidsbeperking tot 30 km/u in.
 2. Beslissing over verdere timing: na de evaluatie van de zone 'Kleine Daalstraat en Molenbergdreef' beslissen we over de timing van de volgende zones. We houden je op de hoogte via onze gemeentelijke infokanalen.

Opgelet! Als je in één van de andere zones gedomicilieerd bent, kan je momenteel nog geen bewonersvergunning aanvragen. 

Wie heeft recht op een bewonersvergunning?

Als je officiële domicilieadres binnen een ANPR-zone valt, heb je recht op een bewonersvergunning. Als je uitzonderlijk zonder te stoppen door je eigen zone rijdt, zorgt deze vergunning ervoor dat je niet beboet wordt. Als je, zoals meestal het geval zal zijn, een stop maakt aan je eigen woning, word je sowieso als plaatselijk verkeer beschouwd en niet beboet. 

Kunnen hulpdiensten de zone doorkruisen zonder vergunning?

Ziekenwagens, brandweer en politie hebben geen vergunning nodig. De voertuigen van deze hulpdiensten worden automatisch uit de vaststellingen gefilterd. 

Kunnen bezoekers en dienstverleners een vergunning aanvragen?

Koeriers, thuisverpleging of andere bezoekers en dienstverleners, hebben geen recht op een vergunning, maar hebben er ook geen nodig. Als zij een bezoek brengen of een dienst verlenen aan een bewoner, maken ze immers een stop in de zone en worden ze per definitie als plaatselijk verkeer beschouwd. Zolang ze zich aan de opgelegde snelheid houden, maakt het niet uit of ze een korte of een lange stop maken. Ze worden niet beboet.

Hoe vraag je een bewonersvergunning aan?

Als je in de eerste zone woont, heb je een bewonersbrief ontvangen met alle nodige informatie over het aanvragen van een bewonersvergunning.