ANPR-camera's voor zonebewaking

Onze gemeente wordt al jaren geteisterd door sluipverkeer in woonwijken en woonstraten. Dit gaat vaak gepaard met een overdreven snelheid. De resultaten van de mobiliteitsbevraging van Zaventem aan Zet bevestigen heel duidelijk dat onze inwoners sluipverkeer als één van de belangrijkste mobiliteitsproblemen ervaren.

Om de veiligheid van onze inwoners, in het bijzonder kinderen en ouderen, te verhogen, willen we het verkeer in onze gemeente op een optimale manier organiseren. Daarom proberen we:

  • doorgaand verkeer zoveel mogelijk op straten te houden die geschikt zijn voor doorgaand verkeer
  • onze woonwijken zoveel mogelijk te sparen van sluipverkeer

Om dit te bereiken hebben we gekozen voor de volgende oplossingen:

  • invoeren van 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' al dan niet in combinatie met een snelheidsbeperking tot 30 km/u
  • plaatsen van ANPR camera’s voor zonebewaking met toegangscontrole en bijhorende GAS-boetes

Deze oplossingen zullen in fases uitgevoerd worden in de volgende zones:

  • Kleine Daalstraat en Molenbergdreef (Zaventem)
  • Van Espenlaan en Guldendelle (Nossegem)
  • J. B. Devlemincklaan (Zaventem)
  • Pastoor Vandereyckenlaan (Sterrebeek)