Papieren Arbeidskaart / arbeidsvergunning afhalen

OPGELET : deze afspraak is enkel voor het afhalen van een papieren arbeidskaart.

Een aantal buitenlandse burgers die in ons land willen werken, hebben hiervoor een vergunning nodig. Dat geldt voor niet-EER burgers die in België in loondienst willen werken en over een arbeidskaart moeten beschikken. Voor de nieuwe EU-lidstaten bestaan er overgangsmaatregelen: uitgezonderd Cyprus en Malta dienen ook zij over een arbeidskaart te beschikken.

Er is geen arbeidsvergunning nodig voor:

  • EU -en EER-onderdanen
  • houders van een verblijfskaart voor vreemdelingen (= type C-kaart) + bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister ( = type B- kaart onbeperkte duur)
  • echtgenoten van EU-onderdanen (= type F- kaart)  
  • erkende vluchtelingen 
  • geregulariseerden

Men onderscheidt drie soorten arbeidskaarten:

  • de arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur
  • de arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. Dit document is aan te vragen via uw werkgever.   
  • de arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Ze geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd. Dit document is aan te vragen via de gemeente waar u verblijft.

Kostprijs

De kostprijs voor de afgifte van een arbeidskaart bedraagt € 3.

Regelgeving