Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

 • Wat?
 • AGB Zaventem
 • Bestuur
 • Openbaarheid van bestuur

Wat?

De gemeente heeft veel taken en verplichtingen. We kiezen ervoor om een aantal van deze taken uit te besteden aan een autonoom gemeentebedrijf, ofwel AGB. Vaak biedt dit de mogelijkheid flexibeler en goedkoper te werken.

Een autonoom gemeentebedrijf kan vergeleken worden met een bedrijf dat volledig ten dienste van de gemeente staat. Het heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bestuursorganen, een eigen vermogen, en de mogelijkheid om zelfstandig overeenkomsten af te sluiten.

Tussen het AGB en het gemeentebestuur wordt per legislatuur een beheersovereenkomst  afgesloten waarin de taken en doelstellingen van het AGB concreet worden omschreven en de gemeente haar hiervoor een aantal middelen toekent. Het AGB kan enkel belast worden met beleidsuitvoerende taken, niet met het uitstippelen van het beleid zelf.

Meer info over het hoe en wat van een autonoom gemeentebedrijf


AGB Zaventem

In 2008 werd in Zaventem een AGB opgericht. Het staat in voor het beheer en de uitbating van volgende sportieve en culturele infrastructuur:

 • Bibliotheek
 • CC De Factorij
 • De Maalderij
 • Hoeve Nothengem
 • Cultuurhoeve Mariadal
 • Feestzaal Snuifmolen
 • Zwembad
 • Sporthal Zaventem
 • Sporthal Sint-Stevens-Woluwe
 • Voetbalveld Quinkenstraat Zaventem
 • Voetbalveld Tramlaan Sterrebeek
 • Voetbalveld Zeenstraat Sterrebeek
 • Voetbalveld Melsbroekstraat Nossegem
 • Voetbalveld Smoldersstraat Sint-Stevens-Woluwe
 • Voetbalveld Eversestraat Sint-Stevens-Woluwe

De exploitatieopdracht heeft betrekking op alle aspecten waaronder

 • plaatsing en onderhoud  van infrastructuur,
 • vaststelling van de gebruiksvergoedingen en de gebruikscategorie├źn  (na goedkeuring door de gemeenteraad en advies van de betrokken adviesorganen) en
 • inning van de ontvangsten  van alle activiteiten die het AGB uitvoert.

Bestuur

Het AGB Zaventem bestaat uit 2 bestuursorganen:

- De raad van bestuur
- Het directiecomit├ę

Openbaarheid van bestuur

 • Statuten
 • Beheersovereenkomst
 • Beleidsdocumenten
 • Notulen