Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Directiecomite

Wat?

Het AGB Zaventem staat in voor het beheer en de uitbating van de volgende gemeentelijke infrastructuur:

 • Bibliotheek
 • CC De Factorij
 • De Maalderij
 • Hoeve Nothengem
 • Cultuurhoeve Mariadal
 • Feestzaal Snuifmolen
 • Zwembad
 • Sporthal Zaventem
 • Sporthal Sint-Stevens-Woluwe
 • Voetbalveld Quinkenstraat Zaventem
 • Voetbalveld Tramlaan Sterrebeek
 • Voetbalveld Zeenstraat Sterrebeek
 • Voetbalveld Melsbroekstraat Nossegem
 • Voetbalveld Smoldersstraat Sint-Stevens-Woluwe
 • Voetbalveld Eversestraat Sint-Stevens-Woluwe

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd. Het is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

Wie?

Samenstelling