Begraafmogelijkheden

Maak een afspraak

Zaventem heeft 5 begraafplaatsen. Elke begraafplaats beschikt over een urnenveld, een strooiweide, een columbarium, een sterretjesweide, alsook een kinder - en tienerperk.

Wij houden eraan u de verschillende mogelijkheden voor begraving toe te lichten zodat u een weloverwogen keuze kan maken. In deze wordt er een onderscheid gemaakt tussen begraving zonder concessie en met concessie.

 

BEGRAVINGEN ZONDER CONCESSIE

Begraving in volle grond of urnenveld voor de duur van 10 jaar

In een niet-geconcedeerde grond of urneveld wordt de begraving toegestaan voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van begraving. In een niet-geconcedeerd graf worden de stoffelijke resten van 1 lichaam begraven. Een begraving zonder concessie is kosteloos voor inwoners van Zaventem.

Bijzetting in een columbariumnis voor 10 jaar

Er kan geopteerd worden voor een bijzetting in een niet-geconcedeerde columbariumnis voor de duur van 10 jaar. De nis is voorzien voor het plaatsen van 1 asurn. Een begraving zonder concessie is kosteloos voor inwoners van Zaventem.

Tarieven

Inwoner of gelijkgesteld 10 jaar
Volle grond 1 plaats gratis
Urnenveld 1 plaats gratis
Columbarium 1 plaats gratis
Plaatje columbariumzuil/ herdenkingszuil 10 jaar € 25
Niet-inwoners 10 jaar
Volle grond 1 plaats € 750
Urnenveld 1 plaats € 750
Columbarium 1 plaats € 750

Na 10 jaar: mogelijkheid van een concessie

Na deze periode van 10 jaar is het mogelijk een concessie te nemen van 25 jaar mits een ontgraving en verplaatsing van de stoffelijke resten naar concessiegrond.

De concessie neemt dan aanvang vanaf de (eerste) datum van begraving van de overledene in een niet-geconcedeerd graf, ongeacht men opteert voor een concessie voor 1 of 2 plaatsen.


Voor een latere overbrenging naar een concessie worden immers extra kosten aangerekend.

Zowel de ontgraving als de concessie zijn onderworpen aan de in het belasting –en /of retributiereglement bepaalde tarieven, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2020.

Tarieven ontgraving

 Ontgraving volle grond € 750
 Ontgraving grafkelder € 750
 Ontgraving urnenveld € 250
 Ontgraving columbariumnis € 250

 

BEGRAVINGEN MET CONCESSIE

Geconcedeerde graven, urenveldgraven en columbariumnissen

Een overledene laten begraven in een concessie betekent dat het graf of urneveldgraf of columbariumnis gedurende een periode van 25 jaar behouden blijft en dit voor de begraving van maximum 2 stoffelijke resten of urnen

Verlenging/hernieuwing zonder bijzetting

In het geval van een verlenging zonder bijzetting en voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn van 25 jaar, is het mogelijk om deze te verlengen voor telkenmale 10 jaar.

Verlenging/hernieuwing n.a.v. bijbegraving

Bij elke nieuwe bijbegraving of bijzetting van een tweede persoon, kan op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden, de concessie opnieuw worden hernieuwd voor een nieuwe periode van 25 jaar.
In dat geval wordt een bijkomende retributie aangerekend rekening houdende met de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt.

Tarieven opening nav bijzetting

 Opening grafkelder bij bijzetting € 200
 Opening urnenkelder bij bijzetting gratis
 Opening columbarium bij bijzetting gratis

Zonder een uitdrukkelijk verzoek blijft de oorspronkelijke concessietermijn lopen zonder meerkost. Daarna is het mogelijk om de concessie te verlengen met telkenmale 10 jaar.

Tarieven van 25-jarige concessie voor een grafkelder/ urnenveldkelder/ columbarium

Inwoner of gelijkgestelde  
  •  Concessie 25 jaar ( ongeacht graf/ urnenveld/ columbariumnis )
 € 1.000
    •  Grafkelder 1 plaats
 + € 565
    •  Grafkelder 2 plaatsen
 + € 700
    • Urnekelder 1 plaats + afdeksteen
 + € 600
    • Urnekelder 2 plaatsen + afdeksteen
 + € 600
  • Verlenging 25-jarige concessie met 10 jaar
 € 500

Voor gemengde concessies ( inwoner/ niet-inwoner ) worden de concessietarieven verdubbeld en voor 2 niet-inwoners worden zij verdrievoudigd.

UITSTROOIING VAN DE AS

Algemeen

Indien werd geopteerd voor crematie en men opteert niet voor bijzetting in een columbarium of urnenveld of de termijn van bezetting is verstreken, kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de strooiweide van de gemeente.

Men heeft de mogelijkheid om een naamplaatje (herdenkingszuil) of herdenkingsblaadje (herdenkingsboom Zaventem) te laten aanbrengen op de daartoe voorziene plaats op de strooiweide.

Er bestaan ook nog andere mogelijkheden: asverstrooiing op zee, asverstrooiing op privéterrein onder bepaalde voorwaarden.

Tot slot ongeacht de keuze van asbestemming, kunnen de nabestaanden ook een symbolisch gedeelte van de as van de overledene bekomen.
Dit dient te worden geregeld met het personeel van het crematorium.

Tarieven uitstrooing

 Inwoner of gelijkgestelde gratis
 Niet-inwoner € 100
 Plaatsen van naam of gedenkplaatje op herdenkingszuil aan strooiweide ( incl. plaatje, gravures van naam, voornaam, geboorte-en overlijdensdatum ) € 25
 Plaatsen van een herdenkingsblaadje in herdenkingsboom aan strooiweide ( incl. blaadje, gravures, boutje en moer ) € 50

STERRETJESWEIDE, KINDERPERK EN TIENERPERK

Voor levenloos geboren kinderen en minderjarigen is er op elke begraafplaats een daartoe speciaal ingericht perk voorzien. Hierop zijn geen tarieven van toepassing.