Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

  • Zaventem, Kerkhoflaan
  • Nossegem, Namenstraat
  • Sint-Stevens-Woluwe, Sint-Stefaansstraat
  • Sterrebeek('Tramlaan'), Tramlaan ( uitdovend )
  • Sterrebeek('Bosdelle'), Bosdellestraat

Toegankelijkheid van de begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

  • van 3 november tot en met 31 maart van 8 u. tot 16 u.
  • van 1 april tot en met 30 september van 8 u. tot 20 u. 
  • van 1 oktober tot en met 2 november van 8 u. tot 19 u.  

Dag- en uurregeling voor de begrafenissen

De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is uitsluitend mogelijk op werkdagen van 08.00 uur tot 15.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur, uitgezonderd bijzondere toelatingen.

50-jarige concessie in plaats van eeuwig-of altijddurende concessie

Ook al spreekt men in de volksmond nog over 'eeuwigdurende' of 'altijddurende' concessies, sinds 1971 werden die automatisch omgezet naar 50-jarige concessies. Die concessies kunnen om de 50 jaar en zonder vergoeding hernieuwd worden. De hernieuwing moet gerekend worden vanaf de toekenning van de oorspronkelijke concessie. Bijvoorbeeld: een altijddurende concessie toegekend in 1964, is in 1971 omgezet in een hernieuwbare concessie van 50 jaar, maar de begindatum om de termijn van 50 jaar te bepalen, begon te lopen in 1964. In dit voorbeeld kon de concessie hernieuwd worden in 2014.

De procedure tot kennisgeving van het verstrijken van de voorheen altijddurende concessie is dezelfde als voor de hernieuwing van een gewone concessie. Dit houdt in dat, minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of de hernieuwing ervan, de burgemeester of zijn gemachtigde een akte moet opmaken waarbij er aan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem/haar moet toekomen. Een zoektocht naar de nabestaanden en concessiehouders is geen eenvoudige opdracht, vandaar wordt een afschrift van de akte gedurende een jaar zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats gehangen. De gemeente roept haar inwoners op om hier de nodige aandacht aan te besteden. Als er geen aanvraag tot hernieuwing wordt gedaan, vervalt de concessie en wordt de gemeente eigenaar van de grafmonumenten.

Ook op 'eeuwigdurende' graven rust voor de nabestaanden een onderhoudsverplichting. In het geval van sterk verwaarloosde graven, kan de gemeente overgaan tot de opstart van de procedure van verwaarlozing van graven en op die manier een einde maken aan de concessie.