Belastingreglementen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van die overheid tegenover staat. Deze belastingen worden gebruikt om de openbare dienstverlening te financieren.