Belastingreglementen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van die overheid tegenover staat. Deze belastingen worden gebruikt om de openbare dienstverlening te financieren.

Overzicht bekendmakingen