Contantbelasting op inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Einddatum donderdag 31 december 2020

Contante belasting aangaande afvalstoffen (huis-aan-huis ophaling en brengmethode containerpark).

Dit reglement was gestemd voor de aanslagjaren 2020-2025 maar wordt vervroegd opgeheven omdat er vanaf 1 januari 2021 een nieuw belastingreglement in werking treedt.