Belasting op administratieve stukken

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Contante belasting.

Voorbeelden van administratieve stukken : identiteitskaart, Kids ID, verblijfskaart Niet-Belg, attest van immatriculatie, arbeidskaart, herdruk Pin-Puk codes, uittreksel strafregister, paspoort, reisdocument vreemdeling, reisdocument vluchteling/staatloze, inlichting uit bevolkingsregister, opzoeking stamboom, inlichting van administratieve en mededeelbare gegevens door de lokale overheidsdienst (data ongevallen, attest van verlies...), rijbewijs, toekennen/verwerven van de Belgische nationaliteit, aanvraag voornaamsverandering.