Belasting op de omgevingsvergunning

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Contante belasting op 

  • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • het aanvragen van een stedenbouwkundig attest
  • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en/of wijzigen van een verkavelingsvergunning
  • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse.
  • het melden van meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of het melden van de meldingsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Dit reglement heeft dus betrekking op bouwen en verbouwen, omgevingsvergunningen (milieu- en verkavelingsvergunningen).