Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen naar aanleiding van een bouwaanvraag of verkavelingsaanvraag zoals bepaald in de van kracht zijnde gecoördineerde stedenbouwkundige verordening.

Belastingtarief .  Voor een aanvraag van een omgevingsvergunning gelden de volgende tariefberekening :

* € 10.000 per ontbrekende autostal- en /of autoparkeerplaats

* € 1.000 per ontbrekende fietsstal- en/of fietsparkeerplaats.

Voor een aanvraag van een omgevingsvergunning met wegenis worden de bedragen verhoogd met 50%.