Belasting op stedenbouwkundige informatie

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum dinsdag 07 februari 2023

Contante belasting op de afgifte van stedenbouwkundige informatie.

Uittreksel uit plannenregister, vergunningenregister, afgifte aanvullende vastgoedinformatie, verdelingsattest, planologisch attest.

Gemeenteraadsbeslissing 2023/009 dd 23/1/2023: Opheffing belasting op de afgifte van stedenbouwkundige informatie en goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van stedenbouwkundige informatie. Met ingang van 7/02/2023 wordt het een retributie (i.p.v. contante belasting).