Belasting op valse alarmoproepen

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Belasting op elke interventie van de politie ten gevolge van :

  • een alarmmelding bij de politie ten gevolge van een alarmsignaal van een alarmsysteem, die niet het gevolg is van een binnendringing of een poging daartoe
  • een alarmmelding - overeenkomstig de bepalingen van art. 15 van het KB 25.04.2007- waarbij de gebruiker, de contactpersoon of de bewakingsagent niet aanwezig is binnen de met de politie afgesproken tijdsspanne van aankomst bij de plaats van het alarm.