Belasting op vaste en mobiele reclameconstructies

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Belasting met (jaarlijkse) aangifteplicht, je kan aangifte doen via het aangifteformulier.

Belasting op vaste en mobiele constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame.

Definitie "mobiele constructie" : elke verplaatsbare constructie die tijdelijk vrij of vast in of op de grond staat of aan een omheining wordt vastgemaakt.

 

Belastingtarief voor de vaste constructies, al dan niet verlicht : € 50 per jaar per m² (elk gedeelte van een m² wordt beschouwd als een volledige m²)

Belastingtarief voor de mobiele constructies : € 5 per dag per m² (elk gedeelte van een m² wordt beschouwd als een volledige m²).