Belastingen - Vermindering belastingdruk in 2021 t.b.v. ondernemingen ingevolge de coronacrisis

Datum bekendmaking woensdag 29 december 2021
Datum besluit maandag 20 december 2021
Datum zitting maandag 20 december 2021
Einddatum vrijdag 31 december 2021

Deze gemeenteraadsbeslissing heeft betrekking op het gemeenteraadsbesluit van 16/12/2019 (GR/2019/405) "Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst en/of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder -aanslagjaren 2020-2025.

Ingevolge de coronacrisis werd voor aanslagjaar 2021 het verschuldigd bedrag (na indexering) verminderd met 3/12de. (Gemeenteraadsbeslissing 20/12/2021, GR/2021/240)