Belgische nationaliteit aanvraag

Men kan Belg worden op verschillende manieren. Onder bepaalde voorwaarden wordt de Belgische nationaliteit automatisch toegekend aan minderjarigen.  Meerderjarigen kunnen voor zover ze voldoen aan de voorwaarden de Belgische nationaliteit verkrijgen via het afleggen van een nationaliteitsverklaring en in uitzonderlijke gevallen, via naturalisatie.

Procedure

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Voor meer informatie over jouw  specifieke situatie, maak een afspraak bij de dienst burgerlijke stand of contacteer ons via mail . Wij bespreken de te volgen procedure en bezorgen jou een lijst van documenten die je bij de volgende afspraak moet meebrengen.

Wens je je ook al te informeren, kan je  steeds een kijkje nemen bij de rubriek ‘ regelgeving’

Wat meebrengen

Bij jouw eerste afspraak breng je jouw verblijfskaart mee zodat bepaald kan worden welke procedure aangewezen is.

Kostprijs

  • € 150 per aanvraag- Registratiekantoor Halle, Zuster Bernardastraat 32 te 1500 Halle - Tel. 02/575.66.80
    OF via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën  - mogelijkheid via tabblad ‘mijn betalingen’ een nationaliteitsaanvraag te betalen.
    Betalingsbewijs is beschikbaar in rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinFin.
  • € 50 per aanvraag- Burgerlijke Stand Zaventem, Stationsstraat 8 te 1930 Zaventem

Regelgeving

Wetboek van Belgische nationaliteit (BS 4.12.2012)

Wet van 4 december 2012 (BS 31.12.2012)

KB van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4.12.2012 tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit  (BS 21.01.2013 en errata op 18.02.2013)

KB van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (BS 30.01.2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.