Beroepskaart

Wie afkomstig is uit een land dat niet tot de Europese Unie (EU) behoort en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, heeft een beroepskaart nodig.
De beroepskaart is aan te vragen bij een erkend ondernemingsloket.

Voorwaarden

Personen die op het Belgisch grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen als natuurlijk persoon of als mandataris - al dan niet bezoldigd - van een vennootschap of vereniging en:

 • niet de Belgische nationaliteit bezitten
 • of niet over de nationaliteit van één van de lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) beschikken 
 • of nog niet van deze formaliteit zijn vrijgesteld omwille van andere redenen

Uitzonderingen

Volgende personen kunnen een vrijstelling van de verplichte beroepskaart krijgen:

 • vreemdelingen met een gele identiteitskaart voor vreemdelingen of een geldige BIVR (Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister) voor onbepaalde duur 
 • EU -en EER-onderdanen 
 • de echtgenoot van een Belg en zijn bloedverwanten in opgaande/dalende lijn ten laste 
 • erkende vluchtelingen 
 • onderdanen van Roemenië en Bulgarije (peco-landen) moeten per brief vrijstelling vragen aan de Federale Overheidsdienst Middenstand (bij te voegen: kopie van de identiteitskaart en distributieattest) 
 • Zwitsers 
 • gezinsleden van EU/EER-onderdanen mits zij zich met hem vestigen
 • meewerkende echtgenoot wiens hulp beperkt is tot ondersteuning
 • beroepssportlui, artiesten en hun begeleiders (max. 3 opeenvolgende maanden) 
 • stage studenten of studenten die werken in het kader van ontwikkelings-samenwerking of van uitwisselingsprogramma's.