Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt aanvragen over individuele financiële en sociale dienstverlening.

Dien je een aanvraag tot financiële hulp in? Of wens je een beroep te doen op de diensten die het OCMW aanbiedt? Dan zal dit comité zich hierover buigen. Het bekijkt eerst of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en houdt vervolgens rekening met de elementen van het verslag dat door een maatschappelijk werker wordt opgesteld.

Het comité komt in principe samen de tweede en vierde dinsdag van de maand.

Samenstelling