Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Hieronder kan je de goedgekeurde, nog geldende BPA's raadplegen.

Meer info BPA Boesberg - BPA_23094_224_00003_00005

Meer info BPA Berreveld - BPA_23094_224_00012_00002

Meer info BPA Harenheide - BPA_23094_224_00015_00003