Borgstelling Woonzorgcentrum (WZC)

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het Sociaal Huis (van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname) een betalingsverbintenis vragen.

Dit is een verklaring waarbij het Sociaal Huis zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

De aanvraag voor tussenkomst in de rusthuisfactuur wordt ingediend door de bejaarde zelf, een familielid of de directie van het rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis.

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.